ثبت نام دوره های آموزش بازیگری حرفه ای

ثبت نام دوره های آموزش بازیگری حرفه ای این دوره آموزش بازیگری حرفه ای شامل هزینه میباشد  ( مبلغ هزینه دوره دارای 40% تخفیف ویژه برای هنرجویان میباشد ) 100/000/000 ریال 60/000/000 ریال شش میلیون  تومان می باشد به زودی لینک بیوگرافی استاد  و آثار ساخته شده ایشان را در این صفحه اضافه خواهد شد  … ادامه خواندن ثبت نام دوره های آموزش بازیگری حرفه ای