محمد-امین-تیموری-نویسنده-فیلمنامه

همکاری محمد امین تیموری نویسنده فیلمنامه دیوار های بلند با حمید فتاحی

همکاری محمد امین تیموری نویسنده فیلمنامه دیوار های بلند با حمید فتاحی «محمد امین تیموری» اولین فیلمنامه کوتاه  خود را به نام «دیوار های بلند»  که موضوعی اجتماعی و درباره جوانی است که دچار اعتیاد می شود را در سال 1388 نوشته است و اکنون با کارگردان جوانی «حمید فتاحی» شرو ع به ساخت این…