شیوه‌ی بازیگری آل‌پاچینو و رابرت دنیرو

شیوه‌ی بازیگری آل‌پاچینو و رابرت دنیرو ( به قلم رضا کیانیان)  مقایسه‌ی شیوه‌ی بازیگری آل‌پاچینو و رابرت دنیرو با نگاهی به فیلم «مخمصه»/ به قلم رضا کیانیان بازی برون‌گرا، بازی درون‌گرا صحبت به‌میان‌آوردن از آل پاچینو، بدون مطرح کردن نامی از رابرت دنیرو و مقایسات ضمنی این دو، حداقل در میان هم‌میهنان پی‌گیر سینما امری […]